Sudoku na web ili blog (widget)

Postavljanjem bilo koje od sljedećih kodova: možete imati Sudoku izravno na vašoj web stranici ili blogu. Kod ne mijenjajte i ne ispravite, jer Sudoku neukazovalo ispravno.


Mali sudokuKod na stranicu:Srednja sudokuKod na stranicu: