Teške sudoku

Igra se već počinje ići do borbe. Ali sve to još nije teško da postoji. Nakon što kliknete na gumb "Pogledaj", naći li riješiti puzzle ispravno. U krivu rupu u polje označene crvenom bojom.