Umjereno sudoku

Sudoku srednje težine. Nakon što kliknete na gumb "Pogledaj", naći li riješiti puzzle ispravno. U krivu rupu u polje označene crvenom bojom.